ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (ΕΠΙΣΚ.-ΣΥΝΤΗΡ.)

  Δευτέρα, 24 October 2016 11:49

  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ

  Το UpdatePC ιδρύθηκε από καταξιωμένα στελέχη με πολυετή εμπειρία στο χώρο της πληροφορικής, όρεξη για δημιουργία, υπευθυνότητα και νέες ιδέες με στόχο να αναπτυχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές στους τομείς ανάπτυξης και προώθησης ολοκληρωμένων μηχανογραφικών λύσεων πληροφορικής και εξειδικευμένων εφαρμογών λογισμικού στην ευρύτερη περιοχή της Αχαΐας. Τα γραφεία μας βρίσκονται στην Αγ. Νικολάου 95Α & Αλ. Υψηλάντου , Πάτρα.

  Δευτέρα, 24 October 2016 10:13

  ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ

  Το αναλώσιμο είναι μια επιχείρηση που ειδικεύεται στις ταμειακές μηχανές, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα περιφερειακά τους, τα αναλώσιμα και όλα τα χαρτοπωλειακά είδη γραφείου. Αποτελεί έναν από τους βασικούς συνεργάτες και προμηθευτές των περισσότερων επιχειρήσεων της περιοχής της Αχαΐας. Διαθέτοντας ανταγωνιστικές τιμές, σωστή και άμεση εξυπηρέτηση αλλά και υπευθυνότητα μετρά, σήμερα, 30 χρόνια παρουσίας στην αγορά

  Τρίτη, 21 April 2015 08:01

  DYNACOMP

  Η DYNACOMP AEBE είναι εταιρία παροχής υπηρεσιών ειδικευμένη στη μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων καθώς και στις υπηρεσίες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων υψηλής τεχνολογίας σε θέματα μηχανογράφησης, τηλεπικοινωνιακών υποδομών, έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης καθώς και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μια ευρεία γκάμα τεχνολογιών και αποτελεί συνεργάτη και προμηθευτή μεγάλου εύρους καταξιωμένων εταιριών. Οι παρεχόμενες λύσεις καλύπτουν θέματα εξοπλισμού, εφαρμογών και διαχείρισης.

  Dynacomp Building
  Σκοπός της DYNACOMP είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες της, οι οποίες θα υπερβαίνουν κάθε φορά τις προσδοκίες τους και θα παρέχουν υψηλή προστιθέμενη αξία σε αυτούς.

  Μέχρι σήμερα η ε­ξέ­λι­ξη της ε­ται­ρεί­ας ή­ταν ρα­γδαί­α και την έ­φε­ρε στην πρώ­τη θέ­ση του χώ­ρου της, ό­χι μό­νο στην Πά­τρα αλ­λά και στη Δυ­τι­κή Ελ­λά­δα.

  Η DYNACOMP έχει ως απόλυτη προτεραιότητα την ποιότητα των έργων που παραδίδει. Όλα τα έργα που αναλαμβάνονται από την εταιρεία ελέγχονται υποχρεωτικά με μια αυστηρή διαδικασία σειράς εργασιών, για να εξασφαλιστεί η άριστη ποιότητα του παραδοτέου. Όλες οι εκτελούμενες εργασίες συνοδεύονται από τεκμηριωμένες λεπτομερείς διαδικασίες ποιότητας.

  Η έμφαση στην ποιότητα φαίνεται τόσο από τις θεμελιωμένες σχετικές διαδικασίες που είναι ενσωματωμένες στις υπηρεσίες της DYNACOMP, όσο και από έργα που αναλαμβάνει η εταιρεία, πολλά από τα οποία έχουν ως αποκλειστικό στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνικών ποιότητας και τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

  H εταιρία χρησιμοποιεί ως εργαλείο Διοίκησης, Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008.